Tỷ lệ xoay Cánh, Item và Box of Kundun tại MuHanQuoc.Net
- Để các bạn hiểu rõ hơn tỷ lệ ép Items ở máy xoay Chaos, nhiều bạn thắc mắc vì sao 100% mà lại xịt?
- Tỷ lệ ở máy Chaos là tỷ lệ ảo do phiên bản season2 mắc lỗi ở Client. Thực tế không có tỷ lệ 100%. Dù là ảo nhưng tăng % ở máy Chaos cao cũng đồng nghĩa là tỷ lệ thành công cũng cao theo nhé.
- Tỷ lệ bên dưới đây là tỷ lệ tối đa chưa tính bùa tăng ty lệ các bạn nhé. Sau khi dùng bùa sẽ
- Riêng cánh cấp 2 các bạn có thể tính 2% máy xoay chaos bằng 1% tỷ lệ thành công thực

VẬT PHẨM TỶ LỆ THÀNH CÔNG
CÁNH CẤP 1
Tối đa 70%
CÁNH CẤP 2
Tối đa 45%
ITEM +10
Tối đa 60%
ITEM +11 Tối đa 40%
ITEM +12 Tối đa 30%
ITEM +13 Tối đa 20%
HỘP KUNDUN +1 50 % ra đồ hoàn hảo
HỘP KUNDUN +2 45 % ra đồ hoàn hảo
HỘP KUNDUN +3 40 % ra đồ hoàn hảo
HỘP KUNDUN +4 35 % ra đồ hoàn hảo
HỘP KUNDUN +5 30 % ra đồ hoàn hảo

Các bài viết có cùng chuyên mục: