+ Nhằm mục đích giúp các game thủ chơi server cũ tập trung đông đảo hơn
+ BQT quyết định cho chuyển server ICARUS vào cụm HYON
+ Thời gian bắt đầu cho chuyển 26/05/2020 Đến hết ngày 02/06/2020
+ Sau ngày 03/06/2020 tài
nào chưa chuyển sẽ bị xóa vĩnh viễn
+ Để chuyển server các bạn truy cập vào trang quản lý tài khoản như bình thường lúc đó sẽ tự hiện ra các bước để thực hiện chuyển server
Lưu ý :
- Hệ thống chỉ cho phép chuyển 1 nhân vật kèm theo đồ trên người và túi đồ cá nhân

Các bài viết có cùng chuyên mục: