Hi. Mình thấy trên web chưa có bài hướng dẫn ép wing 3 nào nên hôm nay mình viết bài hướng dẫn anh em cách ép cánh cấp 3 chính xác nhất.
Bước 1: Tạo Lông Vũ Condor
Nguyên liệu ép cánh cấp 3 trong mu online
Lông vũ Condor - Feather Condor
- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".
Chế tạo cánh cấp 3 tại Noria NPC Chaos Gobin
Chaos Gobin
- Cần có nguyên liệu sau:
1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
1 Ngọc Hỗn Nguyên.
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
1 Ngọc Sáng Tạo.
- Tỉ lệ tối đa : 60%.

- Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: cách ép wing 3:
- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".

- Cần có :
1 Linh hồn Condor.
1 Ngọc Hỗn Nguyên.
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).
1 Lông vũ Condor.
1 Ngọc Sáng Tạo.
1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )
condor-feather-nguyen-lieu-ep-wing-3.jpg
Cách nhặt Linh hồn Condor: Các bạn nhặt khi train quái hoặc về lorencia mua shop nhé !!.
condor-flame-nguyen-lieu-ep-wing-3.jpg
Nguyên liệu chế tạo cánh cấp 3 mu
Linh hồn Condor

- Tỉ lệ tối đa : 40%.


- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại Wing 3. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

Cách chế tạo cánh 3 Mu mọi phiên bản
Chế tạo cánh cấp 3 muonline

Các bài viết có cùng chuyên mục: