ĐUA TOP CHỦNG TỘC 2
Thời Gian : 14h ngày 01/02/2020đến 11h ngày 1/03/2020( 29 ngày )
Nội Dung Sự Kiện:

- Ngày cuối cùng chủ nhật 1/03/2020 ghrs sẽ là 8 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )

Phần thưởng đua Top 29 ngày
ĐUA TOP 8 NGÀY
TOP CLASS
Phần Thưởng
Top 1
TieuSanSan,AnhThuDK,Anhthu,TrumSucCac,AnhThuDL.
1 Vũ Khi Cấp 7 + Luck + 1 Option Tuỳ Chọn
Và 1 Lông vũ or HHHT
Top 2
zVTVz,Darknight.
1 Vũ Khí Cấp 6 + Luck + 1 Option Tuỳ Chọn
và 1 Lông Vũ or HHHT
Top 3
Kutisno1.

+1 Lông vũ hoặc HHHT

Các bài viết có cùng chuyên mục: