ĐẠI CHIẾN CHÚA TỂ KUNDUN

- Chúa tể Kundun bắt đầu tấn công lục địa mu vào 20h thứ 2
ngày 02/03/2020
- Chúa tể sẽ xuất hiện tại Kalima7 Server 2 và Server4
- Chúa tế hồi sinh lại sau đúng 20h ngày hôm sau

- Chúa tể xuất hiện khi có thông báo Game hoặc lúc máy chủ bảo trì xong
- Phần thưởng khi giết chết 1 chủa tể sẽ rớt ra 3 item 1 lượt bao gồm (các đồ như quyền năng, thần ma,thái dương, hồng long... và các item thần thánh)
ĐUA TOP CHỦNG TỘC 2
Thời Gian : 14h ngày 01/02/2020đến 11h ngày 1/03/2020( 29 ngày )
Nội Dung Sự Kiện:

- Ngày cuối cùng chủ nhật 1/03/2020 ghrs sẽ là 8 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )

Phần thưởng đua Top 29 ngày
ĐUA TOP 8 NGÀY
TOP CLASS
Phần Thưởng
Top 1 1 Vũ Khi Cấp 7 + Luck + 1 Option Tuỳ Chọn
Và 1 Lông vũ or HHHT
Top 2 1 Vũ Khí Cấp 6 + Luck + 1 Option Tuỳ Chọn
và 1 Lông Vũ or HHHT
Top 3
+1 Lông vũ hoặc HHHT


Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)
Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết

Các bài viết có cùng chuyên mục: