ĐUA TOP CHỦNG TỘC 1
Thời Gian : 14h ngày 11/08/2019 đến 11h ngày 18/08/2019 ( 8 ngày )
Nội Dung Sự Kiện:
- Ngày cuối cùng chủ nhật 18/08/2019 ghrs sẽ là 10 lần. Mở chức năng Reset để đua từ 8h đến 11h (bắt buộc phải dùng rs thường trong thời gian đua top ngày cuối. Tắt chức năng Reset từ 0h tới 7h59')
-Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc )

Phần thưởng đua Top tuần Server ANUBIS
ĐUA TOP 8 NGÀY
TOP CLASS
Phần Thưởng
Top 1
Ítagram,exit_no1,louiself,ligergo,heisenberg
1 Dây Chuyền
+ 1 Option Tùy Chọn
Top 2
akdragonmc,versace,xxmrtrixx,khuccuipro,prodragon

200.000 VPOINT

Top 3
boyngheo,lôkatme,quyénociu,ongdo,bloodfire
100.000 VPOINT

Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)
Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết


Các bài viết có cùng chuyên mục: