+ Nhằm mục đích giúp các game thủ chơi server cũ tập trung đông đảo hơn
+ BQT quyết định cho chuyển server Vulcan vào cụm HYON
+ Thời gian bắt đầu cho chuyển 06/08/2019 Đến hết ngày 14/08/2019
+ Sau ngày 14/08/2019 tài
nào chưa chuyển sẽ bị xóa vĩnh viễn
+ Để chuyển server các bạn truy cập vào trang quản lý tài khoản như bình thường lúc đó sẽ tự hiện ra các bước để thực hiện chuyển server
Lưu ý :
- Hệ thống chỉ cho phép chuyển 1 nhân vật kèm theo đồ trên người và túi đồ cá nhân

Các bài viết có cùng chuyên mục: