ĐUA TOP CỐNG HIẾN BANG HỘI


- Bắt đầu tính điểm lúc : Open Game (26/08) đến hết Chủ Nhật ngày 09/09/2018
- 3 Bang Hội có tổng điểm cống hiến nhiều nhất sẽ đuợc thưởng sau (Tăng điểm cống hiến bằng cách vào mục Event->Cống Hiến Cho Bang Hội. Mỗi 1 Level tương ứng 1 điểm cống hiến)
- Chủ guild có trách nhiệm chia thưởng cho các thành viên
- Thời gian trao thưởng : sau khi kết thúc
TOP GUILD Phần thưởng
TOP 1
DamChem
200 Bless + 200 Soul + 20 Box5
TOP 2
VuiLa9
150 Bless + 150 Soul + 20 Box4
TOP 3
VoDich
100 Bless + 100 Soul + 20 Box3


Các bài viết có cùng chuyên mục: