- bên mình bảo trì máy chủ nâng cấp antihack
- sv sẽ mở lại lúc 10h ae nhé
- mong ae thông cảm chút

Các bài viết có cùng chuyên mục: