Thời gian bắt đầu cho chuyển : 17/04/2017- Thời Gian Kết thúc không cho phép chuyển nữa : 27/04/2017
- Sau khi chuyển server ANuBISsang sever Thiên Tử các bạn sẽ được giữ nguyên lần reset
- Phải Tạo Tài Khoản Và Nhân Vật Tại Sever Chuyển Tới ( Thiên Tử )
- Số lần resset không đủ sẽ được cộng thêm điểm Ủy Thác để có thể reset = top 1
- Sau khi hoàn tất việc chuyển sv chúng tôi sẽ tổ chức 1 sự kiện đua top để Sever cùng cạnh tranh lấy top .


- Khi đến giờ ( ngày 26/12/2016 ) server Anubis sẽ đóng vì vậy các bạn phải chuẩn bị trước mọi thứ như gom sẵn đồ đạc vào túi đồ nhân vật chuyển đi
- Khi đến giờ chuyển trang web quản lý tài khoản sẽ tự động đổi thành trang chuyển server
- Các bạn cần thực hiện các bước đăng nhập->chọn nv cần chuyển -> chuyển đổi nhân vật
- Sau đó điền đầy đủ thông tin vào các mục yêu cầu (mật khẩu cấp 2, câu hỏi bí mật, tên nhân vật mới ...)
- Sau khi hoàn tất việc điền thông tin các bạn ấn thực hiện khi có thông báo thành công thì các bạn đã có acc và nhân vật tại server mới

- Khi thực hiện chuyển server bạn được quyền thay đổi tên tài khoản và tên nhân vật thành mới

- Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật duy nhất ( có thể chuyển nhiều tài khoản)

- Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : VND, reset, relife,...

- Các đồ để trong nhân vật sẽ được bảo lưu hoàn toàn

- Chúng tôi không có trách nhiệm khi bạn không làm đúng những thủ tục trên

- Lưu ý :
. cửa hàng cá nhân có thể mất vui lòng không để đồ lên cửa hàng
. chuyển sang sever Thiên Tử các bạn sẽ bị giảm lần resset vì vậy không nên tạo nhân vật mới để lấy đồ chuyển sang ( nếu mất đồ chúng tôi không chịu trách nhiệm ).
. Trong thời gian chuẩn bị cho các bước chuyển Sever , trong quá trình mọi công tác các game thủ sever Huyền Thoại không được Bán các vật phẩm : ITEM, NGỌC, GOLD, ACC.... ( phải bảo lưu tất cả mọi thứ để chuyển Sever, tránh tình trạng lạm phát Nếu phát hiện sẽ bị BLOCK tài khoản mà không cần báo trước )
. Thời gian đã thông báo, Các bạn chuẩn bị trước để tránh tình trạng đến giờ sever đóng.

Các bài viết có cùng chuyên mục: