- Để duy trì và ổn định giá Vpoint trong game BQT thông báo luật chống phá giá như sau :
- Không được bán dưới 70% giá trị Vpoint
- Ví dụ : 100k Vpoint không được bán thấp hơn 70k card
- Lưu ý : Người chơi phá giá theo quy định hoặc gian lận mệnh giá nếu GM kiểm tra mà bạn làm sai sự thật sẽ bị tịch thu toàn bộ Vpoint

Các bài viết có cùng chuyên mục: