Bác lên map tarkan hoặc icarus hoặc katurun bật auto mu lên cho nó tự động nhặt đồ, Huy hiệu hoàng tộc thì auto là Huy hi u Còn Lông vũ thì cài auto nhặt là L ng v