Tóm lại chưa phải bh thì là bh cho anh em xin 1 cái mốc để còn phấn đấu. Dặt dẹo thế này nói thẳng là đéo ổn ((