Bước 1 : Kích Hoạt Mu online -> Sau khi kích hoạt Bắt Đầu Vào Game nó sẽ hiện ra 1 bản Winmode
. Sau khi hiện lên Các bạn hãy Kích Vào Star .

Bước 2: Sau khi kích Hoạt Star Winmobie -> Các Bạn Ấn F12 Để Tiến Hành Từng Bước Ẩn File Mu.Bước 3 : Sau khi Ấn f12 Xong thì hãy Ấn F11 File Mu sẽ được ẩn xuống thanh cộng cụ.. Muốn Hiện Lại File Mu Các Bạn Ấn F11 Thêm lần nữa. Chúc các bạn chơi game vui vẻ ^^

Các bài viết có cùng chuyên mục: