Tổng Hợp Các Sét Thần Trong MU
Một số Set nó đổi tên nhé nhưng số lượng và vị trí vẩn như nhau.
Tên gọi nó đi theo với bản Season 6.

DK
9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).


10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).


12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).


13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).DW
1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).


8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.


Efl

21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).MG
33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).


34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).DL


35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).
36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).


SM

31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).RF
37/ Set Chamerenui : áo, quần, tay, chân Sacred ( 4 item ).38/ Set Vega : nón, áo, quần, tay Sacred ( 4 item ).

Các bài viết có cùng chuyên mục: