Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Trưởng Quản TuanDuong's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2015
  Bài viết
  730
  Thanks
  267
  Thanked 29 Times in 27 Posts

  Hướng Dẫn Cách Ép Đá Tạo Hóa, Hủy Dòng Vàng ITEM.

  Ép Dòng Vàng | Harmony

  - Ba bước để Gia Cường Item:  Tạo hòn đá tạo hóa (Harmony)


  - Bước 1: thu thập Hòn Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)
  Hòn đá nguyên thủy
  - Bước 2: Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174)

  NPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện
  - Bước 3: chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.

  • + Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.
  • + Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.
  • + Tỉ lệ thành công: 80%.


  Quá trình tinh chế Đá Nguyên Thủy

  Gia cường item


  - Sử dụng Hòn Đá của Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
  - Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.
  - Lưu ý: vật phẩm đã gia cường không thể đem bán hoặc giao dịch với nhau.
  Loại Chi Tiết
  Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.
  Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.
  Giảm sức mạnh yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.
  Giảm nhanh nhẹn yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn
  Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu) Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.
  Tăng sức sát thương chí mạng Tăng sức sát thương chí mạng.
  Tăng lực đánh tuyệt chiêu Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.
  Tăng tỉ lệ tấn công chính xác Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.
  Tăng tỷ lệ giảm SD Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.

  Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.
  Tăng khả năng loại bỏ SD Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu. Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.

  Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ Khí

  Loại Chi Tiết
  Tăng sức phòng thủ Tăng sức phòng thủ
  Tăng AG Tăng chỉ số nội lực tối đa
  Tăng HP Tăng chỉ số máu tối đa
  Tăng lượng phục hồi HP Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu
  Tăng lượng phục hồi Mana Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana
  Tăng khả năng tránh đòn (PVP) Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP
  Tăng mức giảm sát thương Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ
  Tăng tỷ lệ SD Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.

  Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.

  Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%.

  Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủPhục hồi item


  - Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
  - Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

  - Bước 1: gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)

  NPC Cheris tại Aida (86:12)- Bước 2: Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.

  Quá trình phục hồi item
  Nâng cấp tính năng


  - Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

  - Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.

  - Cách tạo đá tinh luyện:

  • + Bước 1: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)

   NPC Osbourne tại Aida (80:12)
  • + Bước 2: Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
   Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp
   Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao
   Đá tinh luyện cấp thấp
   Đá tinh luyện cấp cao

  Tính Năng
  Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
  +0
  +1
  +2
  +3
  +4
  +5
  +6
  +7
  +8
  +9
  +10
  +11
  +12
  +13
  +14
  +15
  Tăng sức sát thương tối thiểu
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  11
  12
  14
  15
  16
  17
  20
  20
  20
  Tăng sức sát thương tối đa
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  12
  14
  17
  20
  23
  26
  29
  29
  29
  Giảm sức mạnh yêu cầu
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  20
  23
  26
  29
  32
  35
  37
  40
  40 40
  Giảm nhanh nhẹn yêu cầu
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  20
  23
  26
  29
  32
  35
  37
  40
  40
  40
  Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu)
  7
  8
  9
  11
  12
  14
  16
  19
  19
  19
  Tăng sức sát thương chí mạng
  12
  14
  16
  18
  20
  22
  24
  30
  30
  30
  Tăng lực đánh tuyệt chiêu
  12
  14
  16
  18
  22
  22
  22
  Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
  5
  7
  9
  11
  14
  14
  14
  Tăng tỉ lệ giảm SD
  3
  5
  7
  9
  10
  10
  10
  Tăng khả năng loại bỏ SD
  10
  10
  10
  Bảng tính năng gia cường của vũ khí (trừ gậy)
  Tính Năng
  Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
  +0
  +1
  +2
  +3
  +4
  +5
  +6
  +7
  +8
  +9
  +10
  +11
  +12
  +13
  +14
  +15
  Tăng sức sát thương pháp thuật
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  17
  18
  19
  21
  23
  25
  27
  31
  31
  31
  Giảm sức mạnh yêu cầu
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  20
  23
  26
  29
  32
  35
  37
  40
  40
  40
  Giảm nhanh nhẹn yêu cầu
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  20
  23
  26
  29
  32
  35
  37
  40
  40
  40
  Tăng lực đánh tuyệt chiêu
  7
  10
  13
  16
  19
  22
  25
  30
  30
  30
  Tăng sức sát thương chí mạng
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  22
  28
  28
  28
  Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
  5
  7
  9
  11
  14
  14
  14
  Tăng tỉ lệ giảm SD
  4
  6
  8
  10
  13
  13
  13
  Tăng khả năng loại bỏ SD
  15
  15
  15
  Bảng tính năng gia cường của gậy
  Tính Năng
  Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
  +0
  +1
  +2
  +3
  +4
  +5
  +6
  +7
  +8
  +9
  +10
  +11
  +12
  +13
  +14
  +15
  Tăng sức phòng thủ
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  22
  25
  25
  25
  Tăng AG
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  20
  22
  25
  25
  25
  Tăng HP
  7
  9
  11
  13
  15
  17
  19
  21
  23
  25
  30
  30
  30
  Tăng lượng phục hồi HP
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  8
  8
  Tăng lượng phục hồi Mana
  1
  2
  3
  4
  5
  5
  5
  Tăng khả năng tránh đòn (PVP)
  3
  4
  5
  6
  8
  8
  8
  Tăng mức giảm sát thương
  3
  4
  5
  6
  7
  7 7
  Tăng tỉ lệ SD
  5
  5
  5
  Bảng tính năng gia cường của giáp trụ- Lưu ý:

  • + Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.
  • + Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.

  Giải thích:


  • Min damage increase: Tăng lực tấn công thấp nhất. Tác dụng: giảm chênh lệch giữa dmg min và dmg max, giúp cho dmg khi đánh ra đều hơn. Rất tốt khi bạn ít có dmg exc (dmg rate), ít mặc đồ luck.
  • Max damage increase: Tăng lực tấn công cao nhất.
  • Required STR decrease: giảm yêu cầu sức mạnh của món đồ được gia cường.
  • Required AGI decrease: Giảm yêu cầu nhanh nhẹn của món đồ được gia cường.
  • Attack damage inc (Min, Max): Tăng cả lực tấn công thấp nhất và cao nhất.
  • Critical damage increase: Tăng thêm lực tấn công cao nhất (dmg luck và dmg Exc). Op này tựa như Max damage increase về cơ bản (nhưng chỉ tăng khi ra dmg luck hoặc dmg rate), tuy nhiên do cao cấp hơn nên chỉ số được thêm vào của nó - dễ thấy là cao hơn, và gia cường đỡ vất vả hơn so với op Max damage increase.
  • Skill damage increase: Tăng năng lực tấn công của tuyệt chiêu (dòng này tựa như trong Hion ). Có tác dụng ko khác lắm so với op Attack damage inc (Min, Max) (chỉ tăng khi dùng tuyệt chiêu : xoay kiếm, đâm gió, địa chấn ), nhưng sẽ đỡ vất vả hơn trong gia cường và chỉ số thêm vào cao hơn.
  • Attack rate increase (PVP): Tăng tỷ lệ tấn công khi PVP. Chỉ đơn giản là tăng thêm vài đơn vị vào khả năng đánh trúng đối phương. Tác dụng rất tốt đối với các char lvl thấp có tỉ lệ tấn công khi PVP thấp, nhưng khi lvl cao rồi thì ko tác dụng mấy .
  • SD decrease rate : Tăng tỷ lệ trừ SD.
  • SD ignore rate : Tăng tỷ lệ loại SD. Op này cao cấp nhất và khó ra nhất trong các op (chỉ có với item lvl 13): bỏ qua SD, đánh xuyên vào máu. Tỉ lệ này là 10% ko đổi đối với vũ khí.

  Nhận xét:

  • Nếu bạn mặc hion, kantata, hoặc bất kỳ món đồ nào hỗ trợ tăng khả năng ra dmg rate, dmg luck thì op tốt nhất để chọn là Max damage increase hoặc Critical damage increase. Dựa vào bảng và khả năng gia cường mà bạn chọn 1 trong 2 op này để cho ra dmg tốt nhất có thể.
  • Nếu bạn ko mặc đồ luck, ko có dmg rate (exc)...thì tốt hơn cả cho bạn là một trong 3 op Min damage increase (cho dmg đều hơn), Attack damage inc (Min, Max) hoặc Skill damage increase.
  • Còn nếu bạn là 1 DK thuần agi, hoặc DK thuần streng, bạn có thể lợi dụng op Giảm yêu cầu sức mạnh hoặc nhanh nhẹn. Tuy nhiên theo mình nó ko cần thiết lắm .
  • Op tăng tỷ lệ trừ SD thật sự tốt nếu đối phương ít máu .
  • Op tăng tỷ lệ loại SD tốt khi đánh với đối phương ít máu và góp phần ra dmg 1 hit...dw sợ nhất cái này.Tuy nhiên, do tỉ lệ chỉ 10% nên khi ra combo, phần lớn là 1dmg ra op này, 2 hoặc 1 dmg còn lại của đòn combo vẫn đánh vào SD , vậy nên máu chỉ cần vượt qua khoảng dmg nhất định là sống tốt.


  Op cho Gậy:


  • Tựa như vũ khí, nhưng các op cho gậy ít hơn và có khác về chỉ số. Op cho gậy được ưu ái hơn: loại SD được 15% (vũ khí chỉ 10%), trừ SD max được 14% (vũ khí chỉ 10%).

  Op cho giáp trụ:

  • Defence increase: Tăng phòng thủ.
  • Maximum AG increase: Tăng ống tím.
  • Maximum HP increase: Tăng máu. Op này chỉ tính theo đơn vị, khá bèo .
  • HP recovery rate: Tăng tỉ lệ hồi HP (như op của nhẫn, dây chuyền). Với cấp độ đồ 13 có thể gia cường lên 8% hồi hp/món. Với 6 món gồm cả khiên, ta có được 48% hồi hp , thêm cả 16% hồi max do cánh, dây chuyền và nhẫn mang lại, tổng cộng 1 char bây giờ có thể đạt 64% hồi hp...tưởng tượng 1 dw có máu 2k, dc gồng lên 4k. Khi đi săn k7 mặc nguyên set thế này, solo kundun cứ 5s hồi 2560 máu, kundun quánh 600 máu. Có lẽ khỏi cần buff hay bơm máu gì cả nhỉ.
  • Mana recovery rate: Tăng tỉ lệ hồi mana. 1 món max được 5% mana, 6 món được 30%. Afk hay săn cứ gọi là...
  • Defence rate inc (PVP): Tăng vài đơn vị vào khả năng phòng thủ.
  • Damage decrease rate: Giảm sát thương. Một món max được 7%, 6 món cả khiên là 42%, cộng với 28% do item exc dd mang lại, giờ đây 1 set đồ có khả năng giảm 70% sát thương. Kundun quánh 600 máu, bay giờ chỉ còn 200 là cao .
  • SD damage absorb rate: Tăng tỉ lệ hấp thụ của SD


  Các bài viết có cùng chuyên mục:


 2. #2
  Banned Giám Đốc Điều Hành's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  120
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Upppppppppppppppppppppppppppp

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •