Đối thoại giữa Admin và tunbimat123

1 Tin nhắn khách

  1. ad xem thử sao k vào đc game thế ngắt kết nối
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1