PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Sự Kiện 1. Kết Thúc Đua TOP và Trao Giải Sự Kiện Sever Phục Ma và Season 2.0
 2. Trao giải sự kiện PK Quỷ Dữ Tuần II ( ngày 11.4 .2015 )
 3. Trao Giải sự Kiện Thứ 7 PK Quỷ Dữ Lần III Sever Phục Ma Và Hàn Quốc
 4. [ Trao Giải ] Kết thúc Đua Top Sever Hàn Quốc Ss2 Và Phục Ma Ss6
 5. Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Phú Hộ Và Tổng Kết Trao Giải
 6. Kết Thúc Và Trao Giải Sự Kiện Đua Top Bang Hội.
 7. Kết Thúc Sự Kiện PK Quỷ Dữ và Trao Giải Sever Bá Vương
 8. Kết Thúc Sự Kiện PK và Trao Giải Sever Cũ.
 9. Kết Thúc Và Trao Giải Sự Kiện Đua Top Vinh Danh Lần I
 10. Kết Thúc CTC và Trao giải sự kiện I
 11. Kết quả Đua TOP Công Trạng 30-04-2015
 12. Kết Thúc và Trao Giải Sự Kiện Đua Top Vinh Danh Lần II
 13. Kết Thúc Đua TOP nạp thẻ và Trao Giải Tổng kết Sự Kiện.
 14. Kết Thúc Đua Top và trao giải sự kiện Đua Top Vinh Danh Và Lịch CTC 10.5
 15. Trao Giải Sự Kiện Top Phú Hộ 13 -> 16.5.2015
 16. Kết Thúc và Trao Giải Sự Kiện Đua Top 17.5.2015
 17. Kết Thúc và Trao Giải Sự Kiện Đua Top Ủy Thác 17.5.2015
 18. Kết Thúc và trao giải sự kiện Đua Top Vinh Danh
 19. Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Vinh Danh Bá Vương, Hàn Quốc 2.0
 20. Kết Thúc Sự Kiện CTC và trao giải Events SEver Bá Vương, Hàn Quốc .
 21. Kết Thúc Sự Kiện Đua TOP phú hộ Bá Vương, Hàn Quốc.
 22. Kết Thúc Sự Kiện Đua Top Vinh Danh Bá Vương, Hàn Quốc 2.0
 23. Kết Thúc va trao giải sự kiện Đua Top Vinh Danh Ngày 14.6.2015
 24. Kết Thúc Sự Kiện Đua TOp Vinh Danh Và Trao Giải Sự Kiện ngày 21.6.2015
 25. Chúc Mừng Anh Em LuongSon Đã Win CTC đợt 21.6.2015
 26. Kết Thúc Và trao giải sự kiện đua TOP Vinh Danh ngày 28.6.2015
 27. Trao Giải Sự Kiện TOP Phú Hộ Ngày 29.6.2015
 28. Kết Thúc và trao giải sự kiện Đua TOP vinh Danh 05/07/2015
 29. Trao giải sự kiện đua top Vinh Danh ngày 12/7/2015
 30. kết thúc và trao giải TOP vinh danh ngày 19.7.2015
 31. Kết Thúc Và Trao Giải Sự Kiện Vinh Danh Ngày 26/7/2015
 32. Kết Thúc Và Trao Giải Alphatest Sever Việt Nam SS2 14h00 ngày 1.8.2015
 33. Tổng Kết Và Trao Giải Đua TOP 10H .
 34. Tổng kết và trao giải TOP 52H ngày 4.8.2015
 35. Trao Giải Đua TOP tuần chủ Nhật ngày 9/8/2015
 36. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP phú hộ 9/8/2015
 37. Kết Thúc Và Trao Giải Sự Kiện 7 Ngày. ( 14h00 15/8/2015 )
 38. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Chủ Nhật 16/8/2015
 39. Tổng Kết Và Trao Giải Đua TOP băng Hội
 40. Trao giải đua TOP ngày chủ nhật 23/8/2015
 41. Trao Giải Đua TOP sự kiện Vinh Danh 23/8/2015
 42. Trao Giải Công Thành Chiến 23/8/2015
 43. Trao Giai Sự Kiện CTC sever bá vương 23/8/2015
 44. Trao giải đua top phú hộ đại gia 23/8/2015
 45. Trao Giải Đua TOP ngày chủ nhật 30/8/2015
 46. Trao giải sự kiện đua top vinh danh ngày 30/8/2015
 47. Trao giải Thưởng TOP tháng sever việt nam 31/8.2015
 48. Trao giải sự kiện chủ nhật 6/9/2015
 49. Trao giải đua top vinh danh ngày 6/9/2015
 50. Trao Giải đua TOP sever Việt Nam 13/9/2015
 51. Trao Giải Đua TOP Vinh Danh Tuần Sever Bá Vương 13/9/2015
 52. Trao giải đua top phú hộ ngày 15/9/2015
 53. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP alphatest 19/9/2015
 54. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP ngày Đầu OPEN sever Việt Hàn SS2
 55. Trao Giải Đua TOP 3 ngày OPEN sever Việt Hàn SS2
 56. Trao giải sự kiện đua top chủ nhật sever bá vương ngày 27/9/2015
 57. Trao giải sự kiện đua top sever việt nam 27/9/2015
 58. Trao Giải Đua TOP phú quý ngày 27/9/2015
 59. Trao giải đua top sever việt nam ngày 4/10/2015
 60. Trao giải đua top sự kiện Sever Bá Vương 4/10/2015
 61. Trao giải Đua TOP 15 ngày sever Việt Hàn 4/10/2015
 62. Kết thúc và Trao Giải Đua TOP bang Hội .
 63. Trao giải đua top tuần ngày chủ nhật sever Việt Hàn
 64. Trao giải đua top tuần ngày chủ nhật sever Việt Nam
 65. Trao giải đua top tuần ngày chủ nhật sever Bá Vương
 66. Trao Giải Đua TOP phú hộ Sever Việt Hàn 14/10/2015
 67. Kết Thúc Và Trao Giải Sever Bá Vương TOP tháng.25/10/2015
 68. Kết Thúc Và Trao Giải Sever Việt Nam TOP tháng.25/10/2015
 69. Kết Thúc Và Trao Giải Sever Việt Hàn TOP tháng.25/10/2015
 70. Trao Giải Công Thành Chiến Sever Bá Vương 25/10/2015
 71. Trao Giải Công Thành Chiến Sever Việt Nam 25/10/2015
 72. Trao Giải Đua TOP ngày Đầu OPEN Sever 8/11/2015
 73. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 3 ngày OPEN 10/11/2015
 74. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 5 ngày OPEN 12/11/2015
 75. Trao Giải Đua TOP resset 7 ngày 13h00 14/11/2015
 76. Trao Giải Đua TOP phú Hộ ngày 15/11/2015
 77. Trao Giải Đua TOP resset 15 ngày 13h00 22/11/2015
 78. Trao Giải Đua TOP Bang Hội Ngày 25/11/2015
 79. Trao Giải TOP tháng sever việt hàn ss2. ngày 29/11/2015
 80. Trao Giải TOP tháng sever việt Nam ss2. ngày 29/11/2015
 81. Trao Giải TOP tháng sever Bá Vương ss2. ngày 29/11/2015
 82. Trao giải top Chủ Nhật Tuần seasonm 6.9 ngày 29/11/2015
 83. Kết Thúc Và Trao Giải Công Thành Chiến 6/12/2015
 84. Trao Giải Đua TOP resset Tháng ngày 13/12/2015
 85. Trao giải top Chủ Nhật Tuần seasonm 6.9 ngày 20/12/2015
 86. Trao Giải CTC sever Bá Vương ngày 13/12/2015
 87. Trao Giải CTC sever việt nam ngày 13/12/2015
 88. Trao giải TOP tháng sever việt nam ss2 ngày 27/12/2015
 89. Trao giải TOP tháng sever bá vương ss2 ngày 27/12/2015
 90. Trao giải top Chủ Nhật Tuần seasonm 6.9 ngày 03/01/2015
 91. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Chủng Tộc 14/2/2016
 92. Trao giải đua TOP Tranh Tài Anh Hùng ngày 16/2/2016
 93. Trao giải đua TOP Sinh Tử ngày 19/2/2016
 94. Trao giải Đua TOP bang Hội và Đua TOP phú quý.
 95. Kết Thúc Đua Top Alphatest Server Phục Sinh (Mới)
 96. Trao thưởng 5 người Reset max ngày nhanh nhất
 97. Trao giải đua top 3 ngày open game cho 5 người chơi
 98. Trao giải đua top phú hộ ngày 10/04/2016
 99. Trao giải ĐUA TOP OPEN 10 NGÀY 17/04
 100. Chúc mừng liên minh ThickPK đã đặt dấu ấn đầu tiên chiếm được thành Server Phục Sinh
 101. Máy chủ Phục Sinh SS2 Trao giải đua top tuần 4 tháng 4 (24/04/2016)
 102. Chúc mừng liên minh ThichPK đã chiếm được thành trì Server Phục Sinh đợt 2
 103. Máy chủ Phục Sinh SS2 Trao giải đua top tuần tháng 5 (08/05/2016)
 104. Máy chủ Phục Sinh SS2 Trao giải đua top tuần tháng 5 (15/05/2016)
 105. Trao giải đua top Alphatest. Kết thúc 20/08/2016
 106. Danh sách thành viên chia sẻ Pagenhận 20k Gcoin
 107. Danh sách 5 người nhận giải resets nhanh nhất ngày Open Beta
 108. Trao Giải Event Đua TOP 3 ngày Open kết thúc 24/08/2016
 109. Trao Giải Event Đua TOP 7 ngày Open kết thúc 28/08/2016
 110. Trao Giải Event Đua TOP phú hộ kết thúc 28/08/2016
 111. Kết thúc công thành chiến đợt 1 28/08/2016
 112. Trao giải đua top Bang Hội. Kết thúc 29/08/2016
 113. Kết thúc trao giải top phú hộ đợt 2 29/8-03/9/2016
 114. Trao giải đua top hàng tuần 3/9/2016
 115. Trao giải công thành chiến đợt II
 116. Kết thúc trao giải đua top tuần 10/9/2016
 117. Trao Giải Sự Kiện Event Chia Sẻ FaceBook Nhận Ngay Gcoin
 118. Trao Giải Đua Top AlphaTest Ngày 24/09
 119. Kết Thúc Sự Kiện CTC Thử Nghiệm Ngày 24/09/2016
 120. Trao Giải Kết Thúc Event Đua Top 1 Ngày
 121. Trao Giải Sự Kiện Đua Top Open 7 ngày
 122. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Phú Hộ 7 Ngày
 123. Trao Giải Sự Kiện Đua Top Bang Hội Ngày 24h ngày 02/10/2016
 124. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP TUẦN VUI VẺ
 125. Trao Giải Sự Kiện Đua Top Phú Hộ 2
 126. Trao giải đua top open 21 ngày
 127. Chúc mừng liên minh zBaoKez đã chiếm được thành ngày 23/10/2016
 128. Trao Giải Sự Kiện Đua Top Phú Hộ
 129. Trao Giải Sự Kiện Đua Top Cuối Tuần Vui Vẻ
 130. Trao giải sự kiện đua top cuối tuần vui vẻ
 131. TRAO GIẢI ĐUA TOP CUỐI TUẦN VUI VẺ Ngày 13/11/2016
 132. Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ thời đại Hoàng Kim 16/11 đến 19/11/2016
 133. Những Tài Khoản Hợp Lệ Tại Event Chia Sẻ Nhận 15.000 Gcoin OpenBeta Ngày 20
 134. Trao Giải Đua TOP Phú Hộ Sever Hoàng Kim Lần 1
 135. Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ Anubis 12/01 đến 14/01/2017
 136. Trao giải sự kiện đua top 24h
 137. Trao Giải Event Đua TOP 7 ngày Open kết thúc 22/01/2017
 138. Trao Giải Đua TOP Phú Hộ Sever AnuBis
 139. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP AlphaTest máy chủ ZEUS
 140. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 7 Ngày OpenBeta Server ZEUS
 141. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Phú Hộ Server ZEUS
 142. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Phú Hộ Đợt 2
 143. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 7 Ngày Server HERA 14/05
 144. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Phú Hộ Đợt 1 Server HERA
 145. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 7 Ngày OpenBeta Server Poseidon
 146. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 21 Ngày Server POSEIDON
 147. Trao Giải Sư Kiên Đua TOP AlphaTest máy Chủ ATHENA
 148. Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 7 Ngày Server ATHENA
 149. Apollo Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ mới Apollo 14/12 đến 16/12/2017
 150. Apollo Trao giải sự kiện đua top 7 ngày máy chủ Apollo
 151. Ares Trao Giải Đua Top Alphatest máy chủ mới ARES 01/03 đến 03/03/2018
 152. Ares Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Ngày Đầu OpenBeta
 153. Ares Trao Giải Sự Kiện Đua TOP 7 Ngày Máy Chủ ARES
 154. Ares Trao Giải Đua TOP Bang Hội 19/03
 155. Ares Trao Giải Đua Top 21 Ngày Sever Ares
 156. Hercules Trao Giải Đua TOP Hercules Ngày Đầu OPEN
 157. Hercules Trao Giải Sự Kiện Đua TOP CHủng Tộc HERCULES
 158. Hercules Trao Giải Đua Top Cuối Tuần vui Vẻ
 159. Venus Trao Giai Sự Kiện Đua TOP AlphaTest máy chủ VENUS
 160. Venus Trao Giải Sự Kiện Đua TOP OpenBeta máy chủ VENUS
 161. Venus Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Chủng Tộc Máy Chủ VENUS
 162. Venus Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Bang Hội
 163. Venus Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Chủng Tộc Lần 2
 164. Titans Trao giải đua top alphatest máy chủ Titans
 165. Titans Trao giải sự kiện đua top Openbeta máy chủ Titans
 166. Titans Trao giải sự kiện đua top chủng tộc lần 1
 167. Titans Trao Giải Đua TOP Chúng Tộc lần 2 Máy Chủ Titans
 168. Vulcan Trao Giải Đua TOP Ngày Đầu Máy Chủ Vulcan
 169. Vulcan Trao giải sự kiện đua top chủng tộc lần 1
 170. Hyon Trao Giải Đua TOP Alphatest máy chủ HYON
 171. Hyon Trao giải đua top Bang Hội sv HYON
 172. Hyon Trao giải sự kiện đua top Chủng Tộc lần 2
 173. Anubis Trao giải sự kiện đua top 24h
 174. Anubis Trao giải đua top chủng tộc lần 1
 175. Icarus Trao Giải Sự Kiện Đua TOP Alphatest
 176. Icarus Trao Gỉai Đua TOP OpenBeta Ngày Đầu
 177. Tarkan Trao giải đua top chủng tộc lần 1 máy chủ tarkan